Kontakt

Har du frågor om projektet, eller idéer som kan bidra till utvecklingen av Digitalt först med användaren i fokus, kontakta oss.

Kerstin Olsson, projektledare
kerstin.olsson@kb.se
070-007 31 29

Eleonor Grenholm, samordnare av de regionala biblioteksverksamheterna
eleonor.grenholm@regionuppsala.se
070-618 66 22

Regionala kontakter

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg Weine Sundell Weine.Sundell@regionblekinge.se
Länsbibliotek Dalarna Linda Sävhammar linda.savhammar@ltdalarna.se
Gotlands länsbibliotek Linda Wagenius linda.wagenius@gotland.se
Kulturutveckling på Region Gävleborg Ann Östman ann.ostman@regiongavleborg.se
Regionbibliotek Halland Åsa Holmberg Strand Asa.Holmberg-Strand@regionhalland.se
Region Jämtland Härjedalen Kerstin Örbo kerstin.orbo@regionjh.se
Regionbibliotek Region Jönköpings län Rasch Martina martina.rasch@rjl.se
Regionbiblioteket Kalmar län Naemi Carlsson naemi.carlsson@rfkl.se
Regionbibliotek Norrbotten Marina Eklund marina.eklund@norrbotten.se
Kultur Skåne Krell Annelie Annelie.Krell@skane.se
Regionbibliotek Stockholm Hanna Johansson hanna.k.johansson@sll.se
Länsbibliotek Sörmland Klintholm, Malin Malin.Klintholm@dll.se
Regionbibliotek Uppsala Emma Rolander emma.rolander@regionuppsala.se
Region Värmland Heiko Bubholz heiko.bubholz@regionvarmland.se
Kulturutveckling, Region Västmanland Amelie Sarlin amelie.sarlin@regionvastmanland.se
Länsbiblioteket i Västerbotten Pia Brinkfeldt pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Länsbiblioteket Västernorrland Johanna Nord johanna.nord1@rvn.se
Kultur i Väst Kajsa Lunde kajsa.lunde@kulturivast.se
Biblioteksutveckling Region Örebro län Sandra Spjuth sandra.spjut@regionorebrolan.se
Regionbibliotek Östergötland Ekman Lisa Lisa.Ekman@regionostergotland.se