Kommunikation och samarbete

Kunskaper inom området Kommunikation och samarbete har på senare år blivit helt nödvändiga för att kunna delta i samhället, till exempel för att hålla kontakter med vänner och familj, dela innehåll och ta del av samhällstjänster.

Kompetensnivån bland bibliotekspersonalen är varierande inom detta område. Samtidigt som tre av de sex kompetenserna är bland de som skattas högst är en av kompetenserna också bland de som skattas lägst. De kompetenser som får hög skattning (mellan 5,1-5,6 av 7) handlar om att interagera, samarbeta och dela material med andra med hjälp av digital teknik. Den kompetens som placerar sig lägst på skalan (3,3) är att hantera den egna identiteten på internet. Här behövs insatser.

En betydande del av de politiska samtalen sker idag i sociala medier. Dessa forum möjliggör för allt fler att formulera sin åsikt och delta i de politiska processerna. De politiska samtalen har dock hårdnat, vilket kräver ett medvetet förhållningssätt gentemot andra online (bemötande), något som behövs stärkas enligt självskattningstestet.

På detta område behövs också juridisk kompetens, det är exempelvis aktuellt kring lagring, inspelningar, GDPR, upphovsrättslagstiftning (bilder i bloggar, kommentarsfält mm) och yttrandefrihet. Fler behöver också ha grundläggande kunskap om digitala hjälpmedel för kommunikation, t ex talsyntes, översättning i realtid och om olika tillgängliga medier, exempelvis Legimus.

I vilken utsträckning tar du dig en titt på avtalstexter och inställningar i de digitala tjänster som du använder? På detta område behövs också juridisk kompetens, det är exempelvis aktuellt kring lagring, inspelningar, GDPR, upphovsrättslagstiftning (bilder i bloggar, kommentarsfält mm) och yttrandefrihet. Fler behöver också ha grundläggande kunskap om digitala hjälpmedel för kommunikation, t ex talsyntes, översättning i realtid och om olika tillgängliga medier, exempelvis Legimus.

I vilken utsträckning tar du dig en titt på avtalstexter och inställningar i de digitala tjänster som du använder?

Kompetenser enligt Digcomp: Kompetenser enligt Digcomp:

  • 2.1 Interagera med andra genom digital teknik: 5,6  
  • 2.2 Dela material med hjälp av digital teknik: 5,1  
  • 2.3 Delta i olika samhälleliga och politiska processer med hjälp av digital teknik: 4,9
  • 2.4 Samarbeta med andra hjälp av digital teknik 5,2  
  • 2.5 Nätetikett: 4,3  
  • 2.6 Hantera den egna identiteten på internet
  • 3,3  Totalt medelvärde: 4,7