Styrgrupp

Projektets styrgrupp

Christina Jönsson Adrial, Kungliga biblioteket

Oskar Laurin, Regionbibliotek Stockholm

Anna Lundén, Kungliga biblioteket

Birgitta Markusson, Regionbibliotek Norrbotten

Lisa Ångman, Länsbibliotek Uppsala

Minnesanteckningar  2018-08-24

Minnesanteckningar (tidigare styrgrupp) 2018-03-27