Självskattningstest för bibliotekspersonal

Med anledning av det nationella kompetenslyftet Digitalt först med användaren i fokus har ett självskattningstest kring digitala kompetenser, som är särskilt framtaget för biblioteksmedarbetare, tagits fram. Testet består av 24 påståenden som du ska ta ställning till på en sjugradig skala. Du hittar testet – och mer information – på https://www.regionuppsala.se/digikomp. Testet tar bara cirka 10 minuter att göra.

Ladda ner en Powerpoint-presentation av självskattningstestet här

Ladda ner rapporten Vad kan vi egentligen Analys av självskattningstest Q1 2018

Testet är framtaget av läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro i samarbete med forskarna Lars-Åke Nordén (UU) och Linda Mannila (LiU).