Självskattningstest för bibliotekspersonal

Med anledning av det nationella kompetenslyftet Digitalt först med användaren i fokus finns nu ett självskattningstest kring digitala kompetenser, som är särskilt framtaget för biblioteksmedarbetare.

Testet är framtaget av läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro i samarbete med forskarna Lars-Åke Nordén (UU) och Linda Mannila (LiU).

Testet består av 24 påståenden som du ska ta ställning till på en sjugradig skala. Du hittar testet – och mer information – på https://www.regionuppsala.se/digikomp. Testet tar bara cirka 10 minuter att göra.

Ladda ner en Powerpoint-presentation av självskattningstestet här

Ladda ner rapporten Vad kan vi egentligen Analys av självskattningstest Q1 2018