Med användaren i fokus – metoder för användaranpassad kompetensutveckling

Omslaget till Design Thinking för bibliotek
Design thinking för bibliotek är en av metoderna som arbetsgruppen kommer att utforska

“Digitalt först med användaren i fokus” kallar vi projektet, men vilka är det som är användarna egentligen? Och vad betyder det att arbeta användarfokuserat i ett kompetenstutvecklingsprojekt?

Med arbetssätt som t.ex. User experience (UX), Service design och Design thinking arbetar många verksamheter, däribland bibliotek, med att utveckla sin service utifrån användarnas behov. Digitalt först-projektets syfte att “fortbilda landets folkbibliotekspersonal så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft” menar på att personalens kompetensutveckling bör utgå ifrån biblioteksanvändarnas kompetensbehov. Hur tar vi då reda på vad deras behov egentligen är? Det är lätt att tänka att vi bara kan fråga användarna, och sen fråga personalen, men får vi då verkligen reda på det vi behöver för att skapa en hållbar kompetensutveckling? Det är inte självklart att varken användarna eller personalen faktiskt vet vilka behov de egentligen har. Det betyder att vi som arbetar med Digitalt först måste undersöka vilka frågor vi faktiskt ska ställa, på vilka sätt, och fundera över vad vi sedan gör med de svar vi får.

Lära sig nya digitala verktyg, få bättre koll på upphovsrätt, veta mer om säkerhet och integritet på internet är alla exempel på uttalade kompetensutvecklingsbehov som vi har kunnat observera i självskattningstestets resultat. Men det är inte en självklarhet hur våra insatser för kompetensutveckling ska se ut i dessa ämnen. I arbetsgruppen Med användaren i fokus undersöker vi hur bibliotekspersonalens behov och förutsättningar för kompetensutveckling ser ut med hjälp av flera metoder och ställer oss frågor som:

  • Vilka egentliga brister i kompetens ligger till grund för de lågt skattade kompetensområdena?
  • Hur kan vi se till att våra utbildningsinsatser är riktade mot de faktiska kompetensutvecklingsbehov som finns? Hur kan vi arbeta med det som ligger till grund för osäkerhet och svårigheter att utvecklas?
  • Vilken typ av metoder kan hjälpa till att skapa ett hållbart och kontinuerligt lärande för personalen?

Vi undersöker hur vi kan arbeta med en kompetensutveckling som leder till en lärande organisation där personalen kan få verktyg att fortsätta utvecklas, även efter projektets slut. Detta arbete kan i sin tur ligga till grund för hur den kommande lärplattformen anpassar utbildningsmaterial utifrån individer och gruppers behov.

Arbetsgruppen kommer göra omvärldsbevakning och forskningsöversikter, samt skapa en verktygslåda med metoder som går att använda för att arbeta med användaranpassad kompetensutveckling.

Välkomna att höra av er till oss med både frågor och tips!

Emma Rolander, Regionbibliotek Uppsala
Heiko Bubholz, Biblioteksutveckling Region Värmland
Johanna Nord, Länsbiblioteket Västernorrland
Kajsa Lunde, Kultur i Väst

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.