Hur kan vi stärka kompetensen för kommunikation och samarbete genom digital teknik?

Som en del av arbetet med att skapa gemensamma lärresurser kring digital kompetensutveckling arbetar just nu fem arbetsgrupper med att kartlägga de kompetenser som behöver stärkas. Arbetet ska ske utifrån samtal med biblioteksmedarbetare. Här presenterar arbetsgruppen som fokuserar på området Kommunikation och samarbete sin utgångspunkt för arbetet. Bidra gärna med dina tankar och åsikter!

Kommunikation och samarbete är ett av fem kompetensområden som lyfts fram inom Digcomp 2.0, som är EU:s ramverk för vilka digitala kompetenser vi behöver för att kunna delta i ett digitaliserat samhälle. I Digicomp delas området in i sex kompetenser:

• Interagera med andra genom digital teknik, till exempel skicka e-post eller kommunicera i sociala medier.
• Dela material med hjälp av digital teknik, till exempel använda molnbaserade tjänster för att dela material med andra.
• Delta i olika samhälleliga och politiska processer med hjälp av digital teknik, till exempel lämna och samla in synpunkter med ett digitalt verktyg.
• Samarbeta med andra hjälp av digital teknik, till exempel använda lämpliga digitala verktyg för att arbeta i ett projekt tillsammans med kollegor.
• Nätetikett, till exempel bemöta en viss användargrupp i ett digitalt forum.
• Hantera den egna identiteten på internet, till exempel veta vilken data som lagras och hur den används i en viss digital tjänst.

Kunskaper inom det här området har på senare år blivit helt nödvändiga för att kunna delta i samhället, till exempel för att hålla kontakter med vänner och familj, dela innehåll, ta del av samhällstjänster och också att hantera den data som genereras.

I den första analysen av självskattningstestet för Q1 när 2063 personer har svarat går det att se att kompetensnivån inom området är varierande. Samtidigt som tre av de sex kompetenserna är bland de som skattas högst är en av kompetenserna också bland de som skattas lägst. De kompetenser som får hög skattning (mellan 5,1-5,6 av 7) handlar om att interagera, samarbeta och dela material med andra med hjälp av digital teknik. Den kompetens som placerar sig lägst på skalan (3,3) är att hantera den egna identiteten på internet, en kompetens som ligger nära de kompetenser inom området Säkerhet .

Med tanke på att bibliotekspersonal är duktiga på att ta till sig nya sätt att kommunicera är det glädjande, men inte förvånande, att skattningen ligger så pass högt inom de kompetenser som handlar om att vara social och samarbeta med digital teknik. När det gäller de andra kompetenserna, framförallt de som handlar om att skydda sig själv och sina digitala fotspår, finns det möjlighet till förstärkning av kompetensen.

Kommunikation och samarbete är ett område som det krävs kompetens inom för att kunna delta i samhället, det varken kan eller behöver ifrågasättas. Men vilka kunskaper är viktigast? Vad är baskunskap som all bibliotekspersonal behöver kunna, och vad är spetskompetens? Finns det något område som är svårare än något annat?

Utöver den egna kompetensen är det också viktigt att bibliotekspersonal kan förmedla vidare kunskapen till bibliotekets användare, men på vilken nivå?. Behöver personalen kunna alla olika e-post och banktjänster? Var går gränsen? Hur bemöter du om någon skriver kränkande innehåll – eller sina personuppgifter – i bibliotekets sociala medier? Var går gränsen för personlig integritet när du kommunicerar digitalt eller hjälper en låntagare?

Det finns många bra lärresurser, speciellt inom källkritik. Vad tycker du saknas inom området kommunikation och samarbete? Finns det några bra resurser för att lära sig att använda digital teknik och tjänster som du tycker att alla borde känna till?

Här är några frågor att fundera över:
• Vad är bas- respektive spetskompetens inom kommunikation och samarbete?
• Vad behöver bibliotekspersonal bli bättre på inom området?
• Vet du och dina kollegor vilka lagar som gäller för att kommunicera och samarbeta digitalt?
• Vad behöver vi för att stärka de prioriterade målgrupperna inom området?

Vi hoppas att du vill diskutera vidare med oss. Skriv gärna kommentarer här i bloggen eller kontakta oss via mejl.

Amelie Sarlin amelie.sarlin@regionvastmanland.se
Helena Agnemar helena.agnemar@regionostergotland.se
Jenny Lindmark jenny.lindmark@regionvasterbotten.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.