Säkerhet

Vi ser att det är inom området Säkerhet som bibliotekspersonalen skattat sig lägst. Här ligger medelvärdet på 3,9 på en sjugradig skala. Det finns en spridning i påståendena: det område som handlar om miljöpåverkan skattar man sig betydligt högre i än de områden som handlar om att skydda digital utrustning från oönskad åtkomst, identifiera webbsidor och e-post som kan användas för bedrägeri och att begränsa sin digitala närvaro så den inte blir för distraherande.

Det finns även stor okunnighet kring sekretess. Detta gäller allt från lån och inloggningsuppgifter till GDPR. Detta ämne är ofta förknippat med en rädsla kring att göra fel. Bibliotekens relation till IT-avdelningen behöver lyftas. Bibliotekens möjlighet att utföra sitt uppdrag behöver definiera IT-miljön, snarare än tvärtom.

Arbetsgruppen som analyserat detta kompetensområde genomförde en fokusgrupp, som lyfte detta som baskunskaper för bibliotekspersonal:

  • Att ha kunskap om bibliotekets digitala resurser och verktyg och säkerhet kring dessa
  • Att kunna förstå och förmedla att det finns risker och hot i digitala miljöer och hur dessa kan se ut. Det grundläggande är väl att förstå att man behöver tänka säkerhet kring lösenord, bank-id med mera
  • Att kunna förmedla baskunskap till låntagare om t.ex. pinkoder 
  • Ha kännedom om GDPR/sekretess
  • Att rensa webbläsare från parad data 

En bra grund skulle kunna vara att göra en Data Detox för att gå igenom ens digitala jag. Då får man en förståelse för integritet och vad man kan tänka sig att välja att dela med alla andra.

Kungliga bibliotekets checklista Skydd för personlig integritet i biblioteksmiljö är en mer verksamhetsfokuserad aspekt av detta område, som bör vara prioriterat att arbeta med parallellt.

Har du testat att göra en Data detox? Vad lärde du dig av det?

Kompetenser enligt Digcomp:

  • 4.1 Skydda teknisk utrustning från oönskad åtkomst: 2,7 
  • 4.2 Skydda personlig data och den personliga integriteten: 3,2 
  • 4.3 Värna den egna hälsan och välmåendet: 5,2 
  • 4.4 Medvetenhet om hur miljön påverkas av digital teknik och dess användning:
  • 5,1  Totalt medelvärde: 3,9