Kompetensområden och tvärperspektiv

Fem kompetensområden har identifierats via resultatet av självskattningstestet. Dessa områden är:

  • Analysera och bearbeta data
  • Kommunikation
  • Skapa digitalt innehåll
  • Säkerhet
  • Problemlösning

Förutom dessa områden har även två tvärperspektiv identifierats:

  • Handledarskap
  • Juridisk kompetens