Digital kompetens

Delaktighet i det demokratiska samhället förutsätter idag förmågan att inhämta och värdera kunskap via digitala medier. Att vara medie- och informationskunnig har blivit allt viktigare för alla oavsett ålder.

Digital kompetens innebär bl.a. att vara förtrogen med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet (som brukar förkortas MIK). Medie- och informationskompetens är den kunskap och förmåga som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.