Digital kompetens

Digital kompetens innebär förmågan att använda IT och digital teknik, det handlar om att vara förtrogen med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang, det som brukar kallas MIK, det vill säga medie- och informationskunnighet.

Delaktighet i det demokratiska samhället förutsätter idag förmågan att inhämta och värdera kunskap via digitala medier. Att vara medie- och informationskunnig har blivit allt viktigare för alla oavsett ålder.