FINNES! LÄRPLATTFORM UTAN NAMN!

Nu bygger vi en plats för digitalt lärande för alla oss som arbetar på bibliotek.

Lärplattformen kommer att vara klar under 2019 och ska innehålla mängder av bra resurser och spännande innehåll för den som vill lära mer om den digitala världen. Men vad ska den heta?

Mejla ditt förslag till did@malmo.se senast fredagen den 21 december. Du kan vinna stor ära och en fin tygkasse!

Med användaren i fokus – metoder för användaranpassad kompetensutveckling

Omslaget till Design Thinking för bibliotek
Design thinking för bibliotek är en av metoderna som arbetsgruppen kommer att utforska

“Digitalt först med användaren i fokus” kallar vi projektet, men vilka är det som är användarna egentligen? Och vad betyder det att arbeta användarfokuserat i ett kompetenstutvecklingsprojekt?

Med arbetssätt som t.ex. User experience (UX), Service design och Design thinking arbetar många verksamheter, däribland bibliotek, med att utveckla sin service utifrån användarnas behov. Digitalt först-projektets syfte att “fortbilda landets folkbibliotekspersonal så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft” menar på att personalens kompetensutveckling bör utgå ifrån biblioteksanvändarnas kompetensbehov. Hur tar vi då reda på vad deras behov egentligen är? Det är lätt att tänka att vi bara kan fråga användarna, och sen fråga personalen, men får vi då verkligen reda på det vi behöver för att skapa en hållbar kompetensutveckling? Det är inte självklart att varken användarna eller personalen faktiskt vet vilka behov de egentligen har. Det betyder att vi som arbetar med Digitalt först måste undersöka vilka frågor vi faktiskt ska ställa, på vilka sätt, och fundera över vad vi sedan gör med de svar vi får.

Lära sig nya digitala verktyg, få bättre koll på upphovsrätt, veta mer om säkerhet och integritet på internet är alla exempel på uttalade kompetensutvecklingsbehov som vi har kunnat observera i självskattningstestets resultat. Men det är inte en självklarhet hur våra insatser för kompetensutveckling ska se ut i dessa ämnen. I arbetsgruppen Med användaren i fokus undersöker vi hur bibliotekspersonalens behov och förutsättningar för kompetensutveckling ser ut med hjälp av flera metoder och ställer oss frågor som:

  • Vilka egentliga brister i kompetens ligger till grund för de lågt skattade kompetensområdena?
  • Hur kan vi se till att våra utbildningsinsatser är riktade mot de faktiska kompetensutvecklingsbehov som finns? Hur kan vi arbeta med det som ligger till grund för osäkerhet och svårigheter att utvecklas?
  • Vilken typ av metoder kan hjälpa till att skapa ett hållbart och kontinuerligt lärande för personalen?

Vi undersöker hur vi kan arbeta med en kompetensutveckling som leder till en lärande organisation där personalen kan få verktyg att fortsätta utvecklas, även efter projektets slut. Detta arbete kan i sin tur ligga till grund för hur den kommande lärplattformen anpassar utbildningsmaterial utifrån individer och gruppers behov.

Arbetsgruppen kommer göra omvärldsbevakning och forskningsöversikter, samt skapa en verktygslåda med metoder som går att använda för att arbeta med användaranpassad kompetensutveckling.

Välkomna att höra av er till oss med både frågor och tips!

Emma Rolander, Regionbibliotek Uppsala
Heiko Bubholz, Biblioteksutveckling Region Värmland
Johanna Nord, Länsbiblioteket Västernorrland
Kajsa Lunde, Kultur i Väst

Det juridiska läget – vad gäller egentligen?

Bild från rawpixel.com from Pexels

Bibliotekspersonal i hela Sverige kan förmodligen berätta om otaliga situationer där besökare kommit sig till sitt bibliotek för att få hjälp med allt från att logga in på Försäkringskassans webbplats för att anmäla vård av barn, till att beställa en tågresa på nätet eller fylla i en krånglig blankett. Och vi vill ju gärna hjälpa till när människor inte har någon annanstans att vända sig! Men ibland uppstår situationer där besökaren, medvetet eller omedvetet, låter bibliotekspersonalen se uppgifter som är personliga och som personalen varken bör eller vill ha kännedom om, till exempel e-post med känslig information eller utdrag från bankkonton.

Hur långt ska bibliotekspersonalen sträcka sig i sin hjälp? Vad händer om något går fel – resan som skulle ha gått till Gällivare blir istället till Gävle, blanketten till Migrationsverket saknar en viktig detalj som bibliotekspersonalen inte kände till, uppgifterna till Försäkringskassan blev fel… Vems är ansvaret och vad kan bibliotekets personal förväntas hjälpa till med?

I kompetenslyftet Digitalt först med användaren i fokus ska bibliotekspersonal öka sin digitala kompetens för att kunna stödja allmänheten i att bli mer digitalt delaktiga. Det innebär bland annat att kunna ge hjälp till självhjälp när det gäller att uträtta digitala ärenden. Många myndigheter, kommunala verksamheter och till och med företag förlitar sig på att folk kan få hjälp på biblioteket och ofta stämmer det. Men det finns också tillfällen då bibliotekspersonalen måste hänvisa besökaren vidare, till exempel när ärendet är känsligt eller kompetensen för att lösa det inte finns på biblioteket.

Vi ska skapa ett kunskapsunderlag

För att kunna avgöra vad biblioteket kan och inte kan hjälpa till med behövs ett kunskapsunderlag som går igenom de juridiska och etiska regler och aspekter som finns på dessa frågor. Därför har en arbetsgrupp bestående av representanter från de regionala biblioteksverksamheterna bildats. Vi söker också stöd och input både från arbetsgivarsidan och facken. Arbetsgruppen ska undersöka det juridiska läget och ta fram ett underlag under våren 2019.

Det kommunala självstyret innebär att varje kommun(al verksamhet, till exempel biblioteket) själv bestämmer hur verksamheterna ska arbeta, inom det lagrum som finns – i bibliotekens fall styr bibliotekslagen verksamheten. Ett kunskapsunderlag framtaget inom Digitalt först med användaren i fokus blir alltså inte ett tvingande dokument som säger ”så här SKA biblioteken göra”, utan ska ses som ett stöd för att ta fram egna, kommunala policies för vad biblioteket bör och inte bör göra utifrån juridiska och etiska riktlinjer och de behov som finns i lokalsamhället.

Berätta om dina erfarenheter!

Vi som arbetar med detta kunskapsunderlag vill gärna starta en dialog med landets bibliotekspersonal! Vilka problem har besökare som kommer till ditt bibliotek? Finns det någon policy, på biblioteket eller inom kommunen, för vad ni på biblioteket ska hjälpa till med? Hur hanterar ni problematiska situationer, till exempel när besökare förväntar sig hjälp som innebär att personalen får se saker de inte ska se? Har ni pratat om dessa frågor tillsammans i personalgruppen?

Kommentera gärna och berätta om hur du ser på detta. Eller mejla, till Lena Arborelius, Naemi Carlsson, Rebecca Eriksson och Martina Rasch.

Forskarperspektiv på Digitalt först med användaren i fokus

Under e-medborgarveckan har vi premiär för en serie av webbsända frukostföreläsningar som vi kallar Forskarperspektiv på Digitalt först med användaren i fokus.

Den snabba digitaliseringen i samhället förändrar förutsättningarna för hur vi använder tjänster, medier och rum. Kunskap och erfarenheter i projektet kan synliggöras, utvecklas, spridas och förankras i dialog med forskningen. Forskarperspektiv är vårt sätt att koppla samman forskare med biblioteksfältet.

Vårt första Forskarperspektiv gästas av Elin Wihlborg som talar under rubriken:

Digital delaktighet en demokratisk rättighet – men hur kan det förverkligas?

Elin Wihlborg kommer följa projektet Digitalt först med användaren i fokus och särskilt fokusera ledarskapet i ett digitaliserat samhälle. Hur leder regioner och kommuner bibliotekens arbete för ökad digital inkludering? Vad kan vi lära av varandra?

Elin Wihlborg är professor i Statsvetenskap vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om hur digitaliseringen ger nya möjligheter och utmaningar för demokrati och offentlig förvaltning. Hon driver tillsammans med kollegor för närvarande bland annat forskning om hur automatisering påverkar den professionella kompetensen, relationer och tillit till offentliga beslut och hur elektronisk identifikation används för att skapa säkra tjänster. Hennes forskargrupp utvecklar för närvarande forskning som följer hur bibliotek och kommuner arbetar för att stödja digital delaktighet.

Fyll på kaffemuggen, slå på datorn och delta via denna länk, tisdagen 9 oktober 8.30-9.30. Välkomna!

Frågor? eleonor.grenholm@regionuppsala.se

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1091931134295198/

Digitalt först på Bokmässan

Digitalt först med användaren i fokus deltar förstås på årets Bokmässa!

Digitalt först med användaren i fokus deltar på Biblioteks & berättarscenen (D-hallen Monternummer D02:01) på torsdag 27 september 10.00-10.40.

10.00 Hur digitalt kompetenta är vi som arbetar på bibliotek?
Här presenteras en nationell analys av folkbibliotekspersonalens digitala kompetenser utifrån det självskattningstest läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro har utvecklat. Testets resultat utgör underlag för analys och prioriteringar av lärresurser inom Digitalt först med användaren i fokus.

10.20 Digitalt först med användaren i fokus – ett kompetenslyft för personal vid folkbiblioteken
2018-2020 genomförs ett digitalt kompetenslyft för personal vid folkbiblioteken i Sverige. Hur påverkas biblioteken av den snabba digitaliseringen i samhället? Vilket ledarskap och vilken kompetens behövs för bibliotekens digitalisering? Ta del av vad som händer nu!

Missa inte heller programmet Digitalt kompetenslyft – en tillgänglig fråga? som arrangeras av Myndigheten för Tillgängliga Medier.

Vill du veta ännu mer om Digitalt först med användaren i fokus? Kom till KB:s monter (D01:01) klockan 15 på torsdag och fredag och prata med Kerstin Olsson, projektledare och Eleonor Grenholm, projektsamordnare!