Kompetensplattform

3 maj. Workshop på Linköpings stadsbibliotek med Digitala enheten från Malmö, Nanna Ekman, Gunilla Fors, Mats Nordström, och från Digitalt först projektsamordnare Eleonor Grenholm. Medverkade med input på funktioner och innehåll i en kommande lärplattform för kompetenslyftet gjorde personal från Linköpings stadsbibliotek och Regionbibliotek Östergötland.

Utvecklingsledare för Digitalt först

Den 10 april träffades utvecklingsledare från samtliga län/regioner för Digitalt först med användaren i fokus – ett digitalt kompetenslyft för folkbibliotekspersonal.  Självskattningsverktyg utifrån DigComp 2.0, behov av gemensamma satsningar och lärplattform, m.m.

Uppsala stadsbibliotek, interiör
Bild från Uppsala stadsbibliotek